ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ "ΑγοράΖΟΥΜΕ ΕΔΩ"

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας της www.agorazoume-edo.gr υπάγεται στη διαχείριση την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβαίνει σε σύννομη  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και εν γένει τηρεί όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τελούσα σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύουσα  νομοθεσία.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας www.agorazoume-edo.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.